VISITA DIABETOLOGIA DIABETE MELLITO TIPO 1 – DIABETOLOGIA Teramo